Tillverkning, Effektivisering, Industrialisering

013 700 20

 • 1
 • 2
 • 3

Våra tjänster

Vi tillverkar:

 • Prototyper, från i stort sett hur enkla underlag som helst, sköter materialhemköp, kan föreslå materialval, dessutom gör vi all stencildesign själva. Efter varje tillverkning kan vi lämna en produktionsrapport med förslag till förbättringar.
 • Produktionsvolymer på låg och mellannivå. Vi tillverkar allt från kretskort till kompletta system. Vi sköter materialhemköp och kan sköta distributionen till slutkund.
 • Vi gör också ändringar och omarbeten på färdiga produkter. Här är vår ledstjärna ENKELHET och SNABBHET. Enkelt att beställa jobben och snabba leveranser.
11
1
22
2

För att hjälpa våra kunder kan vi dessutom:

 • Genomföra producerbarhetsgranskningar och kostnadseffektiviseringar både på nya och gamla produkter.
 • Delta i projekt, både som kundens representant och/eller som kompetensförstärkning.
 • Delta i /ansvara för industrialisering. Med vår mångåriga vana att jobba med produkter från ritningsstadiet till volymproduktion, tar vi gärna ansvaret för produktens industrialisering.
 • Ingjutning/Lackering
 • BGA reparationer, Reballing

Vi arbetar också med produktionstekniska uppdrag gällande t.ex.

 • Internutbildningar, personalstöd
 • Optimering av produktionsflöden
 • Tidmätning
 • Metodutveckling
 • Produktionsanpassningar
 • Cykeltidsberäkningar
 • Processoptimering
 • Producerbarhetsgranskning
 • Transferprojekt
33
3