Tillverkning, Effektivisering, Industrialisering

013 700 20

  • 1
  • 2
  • 3

Heltia AB

Heltia AB är ett unikt företag i elektroniksverige, då vi både är ett tillverkande företag och ett företag som på uppdrag arbetar med process- och produktionseffektiviseringar.

Företaget innehåller mer än 50 års erfarenhet av elektronikproduktion, med allt från enstyckstillverkning till verklig högvolymsproduktion.

Vår målsättning är att bygga ett långvarigt, nära och för kunden lönsamt samarbete, detta genom att vår passion i livet är just elektronikproduktion.
​​​​​​​
Vår kravbild på oss själva är att kunden ska uppleva sig få:
  • Hög servicegrad
  • Flexibilitet
  • Leveranser i rätt tid
  • Hög kvalitet
  • Kostnadseffektiv tillverkning även för små serier
  • Produktionsoptimering av produkter
44
4